Lisätietoa radiolääketieteestä

FSNM
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys

EANM
European Association of Nuclear Medicine

SNMMI
Society of Nuclear Medicine and Moducular Imaging

WFNMB
World Federation of Nuclear Medicine and Biology

AIPES
Association of Imaging Producers and Equipment Suppliers

STUK
Säteilyturvakeskus

SFNM
Svensk Förening för Nuklearmedicin